ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- ضوابط تهیه دستورالعمل راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

2- ضوابط طراحی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (بازنگری نشریه 3-129)

3- راهنمای واگذاری انشعاب فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی

4- استاندارد استفاده از لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری

5- راهنمای سامانه‌های تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1400/03/23
 کارشناس
 899