ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- ضوابط تهیه دستورالعمل راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

2- ضوابط طراحی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (بازنگری نشریه 3-129)

3- راهنمای واگذاری انشعاب فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی

4- راهنمای سامانه‌های تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1401/04/20
 کارشناس
 1483