ضوابط و استانداردهای باطل شده

فهرست پیش‌نویس‌های باطل یا ادغام شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

موضوع

1

40

خرداد66

فهرست خدمات مرحله تشریحی سدسازی

2

46

آبان 66

فهرست جزئیات بررسیهای ژئوتکنیکی

3

92

اسفند 69

شرح اقلام تیپ عملیات ساختمانی سدهای بتنی

4

116

دی 71

شرح اقلام تیپ عملیات ساختمانی سدهای خاکی

5

128

مهر73

شرح اقلام تیپ عملیات ساختمانی سدهای خاکی

6

134

دی 73

فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ سدها

7

223

 

راهنمای مطالعات بهره برداری ازمخازن سدها (‌مرحله توجیهی)

8

224

 

راهنمای مطالعات بهره برداری ازمخازن سدها(مرحله تفصیلی)

9 335 اسفند 87

دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1395/08/09
 کارشناس
 3060