اعضا

اعضای کمیته سد و تونل‌های انتقال:

 

آقای دکتر عسکری (نماینده مشاوران - رئیس کمیته)

 

آقای دکتر راستی (نماینده دانشگاه)

 

آقای مهندس یوسفی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس محمدیان (خبره صنعت)

 

آقای مهندس حسین‌نژاد (نماینده پیمانکاران)

 

آقای مهندس مجتهدی (نماینده سایر دستگاه‌ها)

 

آقای مهندس رستمی (نماینده حوزه ستادی)

 

آقای دکتر ایمان‌شعار (نماینده شرکت مدیریت منابع آب)

 

آقای مهندس غفوری (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

خانم مهندس فولادی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1401/05/23
 کارشناس
 3664