جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
486 مدیریت منابع آّب نقشه راه بهنگام سازی اطلس منابع اب 1401 109  
478 مدیریت منابع آّب روش‌های برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی مختلف 1399 754