جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
471 آب راهنمای استفاده از ازن در تصفیه آب 1399 415  
466 آب آب بهداشتی - ضوابط شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب غیر شرب بهداشتی خانگی 1399 644  
455 آب راهنمای تصفیه‌ی آب سطحی (شماره‌ی دو: انتخاب فرآیندهای تصفیه‌ی آب آشامیدنی بر پایه‌ی کیفیت آب خام 1399 754