شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداري

اين ضابطه با عنوان «شرح خدمات مطالعات بهسازي شبكه‌هاي آبياري در حال بهره‌برداري» موارد مختلف مطالعاتي را كه ضرورت دارد در انجام بررسي‌هاي وضع موجود شبكه و آسيب‌شناسي ساختار فيزيكي و مديريتي و ارائه راهكارهاي رفع اين مشكلات صورت گيرد ارائه مي‌نمايد. در اين ضابطه همچنين نحوه ارائه طرح‌هاي اجرايي بهسازي براساس راهكارهاي پيشنهادي منتج از مطالعات ارائه شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 392 و 393
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 664
تاریخ انتشار 1393
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/19
 dibagroup
 1293