راهنمای مستندسازی فعالیت‌های مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

این ضابطه با عنوان راهنمای مستندسازی فعالیت‌های مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی با ملاحظه این‌که منظور از مستندسازی فعالیت‌های مذکور ثبت وقایع و رویدادها در زمینه‌های فنی، مالی، حقوقی و عملیاتی و محدودیت‌ها و مشکلات در فصل آبیاری و فصل غیرآبیاری و راه حل‌ها و راهکارهای اعمال شده و نحوه پایش این موارد از طریق گزارش‌های دوره‌ای همراه با عکس و فیلم و نقشه در قالب برنامه‌های نرم‌افزاری مناسب می‌باشد، تدوین گردیده است.

با نهادینه شدن کاربرد این راهنما امکان اعتلای کیفی فعالیت‌های مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های آبیاری فراهم و رویکردهای مقابله با مشکلات و محدودیت واقع‌گرایانه‌تر خواهد شد. در عین حال مستند نمودن فعالیت‌های هر سامانه آبیاری و زهکشی آموزه‌ای از تجارب گذشته را برای بهبود عملکرد سامانه مورد نظر و طرح‌های مشابه در آینده فراهم می‌نماید.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 391
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 689
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/19
 dibagroup
 1448