ضوابط طراحي سامانه‌هاي آبياري با لوله‌هاي كم فشار

اين نشريه با عنوان ضوابط طراحي سامانه‌هاي آبياري با لوله‌هاي كم‌فشار به معرفي اجزاي مختلف، تعاريف و طبقه‌بندي و مزايا و محدوديت‌هاي اين نوع سامانه آبياري پرداخته و در آن مباني و ضوابط طراحي لوله‌هاي كم‌فشار ارائه گرديده است. در اين نشريه همچنين روند برنامه‌ريزي، ملاحظات عمومي طراحي و ضوابط طراحي هيدروليكي سامانه لوله‌هاي كم‌فشار شامل خطوط لوله، سازه‌ها و شيرآلات وابسته تدوين شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 329
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 582
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 4003