ضوابط طراحي هيدروليكي شيب شكن‌ها ، تندآب‌ها و تاسيسات پايانه‌اي استهلاك انرژي در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

با عنوان «ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در سازه‌های آبیاری و زهکشی» به معرفی مشخصات و موارد استفاده شیب‌شکن‌ها‌، تندآب‌ها و سازه‌های استهلاک انرژی در سامانه‌های آبیاری و زهکشی می‌پردازد. در این رابطه ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌های قائم، مستطیلی مایل، لوله‌ای مایل، مستطیلی مانع‌دار مایل، تندآب با کانال روباز، تندآب لوله‌ای و انواع حوضچه آرامش ارائه شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 303
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 482
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 1420