راهنماي تحويل حجمي آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

اين نشريه با عنوان راهنماي تحويل حجمي آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي با هدف فراهم نمودن شرايط لازم براي تحويل آب شبكه‌هاي آبياري به مصرف كنندگان به‌صورت حجمي، تهيه شده است. براي مصرف بهينه آب كشاورزي و كنترل و كاهش تلفات در آبياري، تحويل حجمي آب اولين گام محسوب مي‌شود. تحقق اين امر نيازمند توجه به سه موضوع اصلي مي‌باشد: - مديريت توزيع آب براي تحويل حجمي - تامين حداقل تجهيزات لازم در شبكه براي تحويل حجمي آب - استفاده از سامانه اطلاعات مناسب براي توزيع حجمي آب بدين ترتيب در راستاي تهيه اين راهنما ضمن مطالعات مباني نظري توزيع آب و تجهيزات لازم، به بررسي شبكه‌هاي آبياري و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آنها پرداخته شده است و در نهايت براساس مطالعات و بررسي‌هاي مذكور: اصل پيش‌نياز براي تحويل حجمي، گردش كار (فرآيند) تحويل حجمي آب در شبكه و آموزش‌هاي لازم به اين منظور براي سطوح مختلف كاربران، ارائه شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 301
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 384
تاریخ انتشار 1386
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 3946