راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

با عنوان « راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبكه‌هاي‌ آبياري و زهكشي» به ويژگي‌هاي حوضه آبريز، تجزيه و تحليل رگبارها، روش‌هاي بر آورد سيلاب به روش‌هاي منطقي، مك‌مث، سايپرس-كريك، كوك، SCS ،NGIUH مي‌پردازد و هدف از تهيه اين راهنما، تعيين مقدار رواناب و در نتيجه زهكش‌ها و آبروهاي لازم و نيز تعيين مقاطع پل‌ها و آبروها در طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مي‌باشد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 283
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 519
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1383
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/29
 dibagroup
 920