دستورالعمل‌ بهره‌برداري و نگهداري‌ از ماشين‌آلات مورد نياز شبكه‌هاي‌آبياري‌ و زهكشي‌

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 131
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 157
تاریخ انتشار 1375
تاریخ پیش‌نویس 1373
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 898