دستورالعمل‌ تعيين‌ هدايت‌ هيدروليك‌ خاك‌

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 130
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 155
تاریخ انتشار 1375
تاریخ پیش‌نویس 1373
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 888