دستورالعمل‌ بهره‌برداري‌ و نگهداري‌ از تاسيسات وتجهيزات‌ شبكه‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 112
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 158
تاریخ انتشار 1375
تاریخ پیش‌نویس 1371
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 837