دستورالعمل‌ اجرايي‌ خدمات‌ بهره‌برداري‌ و نگهداري‌ شبكه‌هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل اجرايي خدمات بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي» در چهار فصل شامل: تعاريف، خدمات بهره‌برداري، خدمات نگهداري و تشكيلات سازماني تهيه و تدوين شده است و به موضوعاتي در زمينه كنترل و توزيع منابع آب، نظارت در توزيع، عقد قرارداد وصول آب‌بها، برآورد سالانه درآمد و هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري، انواع خدمات بهره‌برداري و نگهداري، تامين نيازهاي پرسنلي و ماشين‌آلات شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در ارتباط با نگهداري و بهره‌برداري، جلب مشاركت كشاورزان، واگذاري كار به پيمانكاران، اركان شركت‌هاي بهره‌برداري و اقماري و شرح وظايف پرسنل آنها و مسايل آموزشي پرداخته است. اين مجموعه با بهره‌گيري از نشريه FAD 40t، ساير كتب و نشريات داخلي و خارجي، تجارب كارشناسي و مديريتي اعضا كميته، اعمال نظرات سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و ساير مراجع ذيصلاح تهيه شده است كه مي‌تواند مورد استفاده دست‌اندركاران قرار گيرد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 097
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 170
تاریخ انتشار 1376
تاریخ پیش‌نویس 1370
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 1911