راهنماي مديريت بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات وتجهيزات هيدرومكانيكي سد و تاسيسات وابسته

اين نشريه با عنوان «راهنماي مديريت بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات و تجهيزات هيدرومكانيكي سد و تاسيسات وابسته» مي‌باشد. اين نشريه بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده از دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري سدهاي موجود در ايران، تجارب سال‌هاي متمادي كارشناسان، بهره‌برداران و پيمانكاران تجهيزات صنعت سدسازي تدوين گرديده است. اين نشريه راهنمايي براي تبيين الزامات كمي و كيفي و نحوه تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري از تجهيزات هيدرومكانيك و الكتريك پروژه‌هاي سدسازي است كه مورد استفاده پيمانكاران ساخت تجهيزات و بهره‌برداران مي‌باشد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 357
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 568
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1306