راهنمای طراحی شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری سدها

اين نشريه با عنوان «راهنماي طراحي شبکه‌های لرزه‌نگاري و شتاب‌نگاری سدها» مي‌باشد که براساس اطلاعات جمع‌آوري شده از دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري سدهاي موجود در ايران و جهان، تجارب سال‌هاي متمادي كارشناسان، بهره‌برداران و پيمانكاران تجهيزات زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تدوين گرديده است. طراحي شبكه‌‌ي لرزه‌نگاري سد براي پايش لرزه‌خيزي محدوده‌ي سد و طراحي شبكه شتاب‌نگاري به منظور كسب اطلاعات لازم براي تحليل رفتار سد در برابر نيروهاي ديناميكي به كمك اين نشريه امكان‌پذير است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 349
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 591
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1214