راهنماي‌ تهيه شناسنامه غار

اين نشريه با عنوان «راهنماي تهيه شناسنامه غار» با هدف ارائه روشي براي مستندكردن اطلاعات كسب شده در مورد غارهاي كشور تهيه شده است. نظر به پراكندگي غارها و اهميت آنها در مطالعات منابع آب (به‌خصوص منابع آب موجود در كارست و سازندهاي سخت)، كسب، جمع‌آوري و مستندكردن هرگونه اطلاعاتي در مورد غارها، راهگشايي در زمينه مطالعات گفته شده خواهد بود.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 226
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 397
تاریخ انتشار 1386
تاریخ پیش‌نویس 1378
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 852