فهرست‌ جزييات‌ مطالعات زمين‌شناسي مهندسي‌ مرحله‌هاي‌ شناسايي‌ و توجيهي‌ در طرح‌هاي‌ سازه‌هاي‌ آبي‌ (سدسازي‌)

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 124
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 225
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1373
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 917