راهنمای بهبود بهره‌وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح‌های سدسازی

این ضابطه نیازها و همچنین اطلاعات پایه روز‌به‌روز در حال تغییر هستند و طولانی شدن فاز اجرایی پروژه‌های ملی معمولا منجر به شکست طرح‌ها در تامین نیازها می‌شود. طرح‌های ساخته شده و دردست بهره‌‌برداری زیادی وجود دارد که توانایی تامین نیازها و اهداف فاز طراحی را ندارند و عملا به طرحی ناکارآمد بدل گشته‌اند. به منظور بررسی و حل مشکلات مذکور، رویکردی نوین مورد نیاز است تا بتواند به بهبود بهره‌وری طرح کمک کند؛ این بررسی‌ها، مهندسی دوباره طرح‌ها می‌باشد که با شیوه‌ای دیگر به ارزیابی و تحلیل سیستماتیک طرح‌های ملی می‌پردازد. در این ضابطه روش‌های بررسی طرح‌های سدسازی به‌منظور مشخص نمودن طرح‌هایی که در اولویت برای انجام مهندسی دوباره هستند ارائه می‌گردد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 429
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 718
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/12/27
 dibagroup
 1164