ضوابط طراحي سامانه‌هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي (بازنگري و تكميل نشريه 3-117)

اين نشريه با عنوان «ضوابط طراحي سامانه‌هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي» به‌منظور آگاهي از ضوابط و معیارهای فنی طراحی سامانه‌های آبرسانی شهری و روستایی با درنظر گرفتن تاسیسات مربوطه از جمله مخازن ذخیره، شیرها، پمپ‌ها و لوله‌ها، ضوابط فنی اجرای لوله‌ها و سامانه‌های جنبی حفاظت در برابر خوردگی، پایش و اسکادا و ... تدوين شده است. مطالب ارائه شده در اين نشريه دربرگيرنده مباني نظري، دستورالعمل‌ها، ضوابط و معیارهای فنی و توصيه‌هاي ضروري براي مديران و كارشناسان شركت‌هاي آب و فاضلاب، مهندسين مشاور، پیمانکاران و كليه پژوهشگران جهت طراحی سامانه‌های آبرسانی طبق استانداردهاي جهاني و شرايط بومي كشور مي‌باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 380
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 117-3-r1
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 dibagroup
 32230