راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول) (بازنگری نشریه 137)

این نشریه با عنوان «راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از مخازن آب شهری» در برگیرنده مسایل اساسی بهره‌برداری، نگهداری، تعمیرات و مراقبت‌های بهداشتی مخازن آب شرب می‌باشد که موضوعات دیگری درخصوص مدیریت کیفیت آب و توصیه‌های طراحی مخازن آب و سازه‌های مرتبط با آنها به‌لحاظ ساخت و بهره‌برداری بهینه نیز به آن افزوده شده است. توضیحا مخازن مورد بحث شامل مخازن ذخیره سدها، برکه‌ها و مخازن آب خام نمی‌شود.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 376
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 137_r1
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 dibagroup
 3740