لوله‌هاي بتني مسلح تحت فشار بدون استوانه فولادي و اتصالات و متعلقات

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 342-1
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 13110 (شماره استاندارد ملي)
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1041