لوله‌های بتنی مسلح برای جمع‌آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی‌ها (بازنگری استاندارد 146 - الف)

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 304
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 8906 (شماره استاندارد ملی)
تاریخ انتشار 1386
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 2038