راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره‌برداري از آنها

اين نشريه به‌عنوان راهنمايي براي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره‌برداري از آنها در سامانه‌هاي تصفيه، ذخيره، پمپاژ، انتقال و توزيع آب تدوين گشته و در آن تلاش شده است ضمن معرفي انواع شيرآلات، به بررسي عوامل و شرايط انتخاب نوع و موقعيت آنها پرداخته شود و براي كاركرد مداوم و پايدار آنها، شرايط نگهداري و بهره‌برداري براي طراحان اين سامانه‌ها و گروه بهره‌بردار ارائه شود.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 294
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 529
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1384
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 1386