آماده‌سازي و تميز كاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش

اين نشريه با عنوان «آماده‌سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش» از دو بخش و سه پيوست تشكيل شده است: بخش اول در ارتباط با ارزيابي چشمي سطوح فولادي قبل و بعد از تميزكاري، و بخش دوم درباره‌ي روش‌هاي آماده‌سازي و تميزكاري سطوح فولادي براي اعمال پوشش مي‌باشد. پيوست‌هاي اين استاندارد، به ترتيب مربوط به آماده‌سازي سطوح چدني، آلومينيمي و آلياژهاي آن، و سطوح بتني است.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 275
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 306
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1066