جزئيات تيپ خطوط انتقال و شبكه‌هاي آب و فاضلاب

توجه: اين فايل حاوي نقشه‌هاي تيپي است كه براي دسترسي به آنها بايد به سايد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به آدرس nezamfanni.ir مراجعه شود.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 249
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 291
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1380
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/01
 dibagroup
 2121