دستورالعمل كلي جهت اندازه‌گيري فلزات در آب

با توجه به اهمیت ویژه فلزات در آلودگی منابع آب و نقش انکارناپذیر آنها در ایجاد اختلالات اکولوژیکی, بهداشتی و تاثیر بر سلامت انسان‌ها و با اهداف سنجش و تشخیص فلزات در منابع آب و تولید اطلاعات و داده‌های قابل اطمینان و نتایج مطمئن از آلاینده‌های مذکور و به منظور یکسان‌سازی روش‌های آزمون فلزات در منابع آبی تهیه گردیده است. اين دستورالعمل در کلیه آزمایشگاه‌های وابسته به منابع آب و فاضلاب نظیر آزمایشگا‌ه‌های آب منطقه‌ای, آزمایشگاه‌های بهداشت, آب و فاضلاب و برای آزمون آب‌های سطحی, زیرزمینی و پساب و ... قابل استفاده می‌باشد.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 195
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 674
تاریخ انتشار 1393
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/20
 dibagroup
 1159