راهنماي حفاظت‌ كاتدي‌ خطوط لوله‌ و سازه‌هاي فولادي

اين نشريه با عنوان «راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه‌هاي فولادي»، اصول و قواعد مورد استفاده در سه بخش طراحي، نصب، راه‌اندازي و نگهداري سيستم‌هاي حفاظت كاتدي را بيان نموده و روش‌هاي مختلف حفاظت كاتدي شامل اعمال جريان و آند فداشونده را نيز مورد بررسي قرار داده است.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 217
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 311
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1378
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 1249