پوشش‌ پلي‌اتيلني‌ لوله‌ها و اتصالات‌ فولادي

اين نشريه با عنوان «پوشش پلي‌اتيلني لوله‌ها و اتصالات فولادي» شامل مشخصات فني و ضوابط اجرا و روش‌هاي آزمايش پوشش پلي‌اتيلني لوله‌ها و اتصالات فولادي در معرض خوردگي مي‌باشد. در مقدمه به طور خلاصه به انواع پلي‌اتيلن اشاره شده است. در متن استاندارد نيز هدف و دامنه كاربرد، اصطلاحات، تعاريف و نامگذاري ارائه گرديده است و سپس ضوابط آماده‌سازي سطوح زير پوشش و مشخصات پوشش پلي‌اتيلن نظير ضخامت، پيوستگي و ... بيان گرديده است و در انتها پس از آزمايش‌هاي كنترل كيفيت پوشش، علامت‌گذاري و منابع و ماخذ ذكر شده است.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 194
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 204
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/20
 dibagroup
 1111