لوله‌های‌ فولادی‌ برای‌ آبرسانی‌ و فاضلاب‌

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 151
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 6771 (شماره استاندارد ملی)
تاریخ انتشار 1382
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/03
 dibagroup
 3382