پوشش‌ جدار لوله‌هاي‌ فولادي‌ با ملات‌ ماسه‌ سيمان‌

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 149
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 173
تاریخ انتشار 1377
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/04
 dibagroup
 1014