راهنماي‌ نگهداري‌ و تعميرات‌ تصفيه‌خانه‌هاي‌ آب‌ و حفاظت‌ و ايمني‌ تاسيسات‌

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 082
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 133
تاریخ انتشار 1374
تاریخ پیش‌نویس 1369
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 1040