ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی «بازنگری نشریه 123»

این ضابطه با عنوان «ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب بتنی زمینی» به منظور انطباق طرح و محاسبه مخازن ذخیره آب آشامیدنی شهروندان بر اساس آخرین استانداردهای ملی و جهانی تدوین شده تا مورد استفاده شرکت‌های مهندسی مشاور، پیمانکاران، شرکت‌های آب و فاضلاب و نیز تمام مصرف‌کنندگان این سامانه‌های زیربنایی باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 428
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 123-r1
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/12/27
 dibagroup
 20929