پلاستيك‌ها - سامانه‌هاي لوله‌گذاري براي شبكه‌هاي جمع‌آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك - پي وي سي سخت (PVC-U)، پلي پروپيلن (PP)، پل

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 394-1
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 14148 (شماره استاندارد ملي)
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/19
 747