دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه‌های فاضلاب

این نشریه با عنوان «دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه‌های فاضلاب» به ارائه دستورالعملی جامع برای انجام عملیات ویدئومتری در فاضلابروها، کدگذاری عیوب و طبقه‌بندیِ فاضلابروها از لحاظ عملکرد سازه‌ای می‌پردازد؛ همچنین مشخصات فنی دوربین‌های ویدئومتری و سایر تجهیزات وابسته، رویه‌ی کنترل کیفیت کار پیمانکار، شرایط تحویل‌گیری فاضلابروهای جدید‌الاحداث، چگونگی ارزیابی ریسک فروریزش فاضلابروها و فعالیت‌های پیش‌نیاز مانند شستشوی شبکه فاضلاب را مورد بحث و بررسی قرارمی‌دهد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 427
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 677
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/11/05
 dibagroup
 3853