دستورالعمل‌ ارزيابي‌ زيست‌ محيطي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌ (مرحله‌ توجيهي)

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 211
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 227
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1377
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/06
 dibagroup
 1249