راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب

در این ضابطه به بررسی نحوه حفاظت و مدیریت کیفی منابع آب بسته‌بندی در مقیاس کوچک و محدود به منبع برداشت (مظهر آب) تمرکز شده و به راهکارها و اصول حفاظت کیفی منابع آب در مقیاس بزرگ و حوضه‌ای صرفا در حد نیاز پرداخته شده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 404
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 711
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/20
 dibagroup
 1305