راهنماي‌ كاربرد اقتصاد مهندسي‌ در پروژه‌هاي‌ توسعه‌ و مديريت‌ منابع‌ آب‌

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 161
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 176
تاریخ انتشار 1377
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/27
 dibagroup
 1463