راهنمای انتخاب و به‌کارگیری سامانه‌های نمک‌زدایی به منظور تامین آب شرب

این ضابطه با عنوان «راهنمای انتخاب و به کارگیری سامانه‌های نمک‌زدایی به منظور تامین آب شرب» به منظور ارائه در حوزه فناوری نمک‌زدایی با هدف انتخاب و بهره‌گیری از سامانه‌های نمک‌زدایی است که بر اساس آخرین استانداردهای ملی و جهانی تدوین شده تا مورد استفاده شرکت‌های مهندسی مشاور، پیمانکاران، شرکت‌های آب و فاضلاب و نیز تمام مصرف‌کنندگان این سامانه‌های زیربنایی باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 435
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 760
تاریخ انتشار 1397
تاریخ پیش‌نویس 1394
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/02/29
 کارشناس
 2083