راهنمای بهینه سازی نیروگاه‌های برق‌آبی

کمیته نیروگاه‌های برقابی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 445
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان ملی استاندارد - 7399
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1396/06/13
 کارشناس
 2079