فعالیت‌های خدمات‌رسانی مرتبط با سامانه‌های تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب - واژه‌نامه

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 479
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی استاندارد ملی شماره 6669
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1400/01/21
 کارشناس
 1370