راهنمای استفاده از مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی بخش آب وآبفا(BOO،BOT، ROT و بیع متقابل)

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 459
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 817
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1398
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1400/03/25
 کارشناس
 1414