دستورالعمل نصب و راه‌اندازی ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتنی (جلد سوم)

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 3-505
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1402
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1402/06/20
 خانم دشتی
 693