راهنمای آماده‌سازی و پاکسازی مولفه‌های بهداشتی و محیط زیستی مخازن سدها پیش از آبگیری و در دوره بهره‌برداری

با سلام و احترام

پیش‌نویس ضابطه شماره 508-الف با عنوان «راهنمای آماده‌سازی و پاکسازی مولفه‌های بهداشتی و محیط زیستی مخازن سدها پیش از آبگیری و در دوره بهره‌برداری»، که توسط کمیته تخصصی محیط‌ زیست طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور تهیه شده است، برای استحضار و ارائه نظرات تخصصی ارسال می‌گردد. از آنجا که این امر به منزله مشاوره به نظام نظارت و هدایت تهیه کنندگان بوده، استفاده از نظرات ارسالی موجب ارتقای محتوای این ضابطه قبل از چاپ نهایی آن خواهد بود. خواهشمند است نظرات اصلاحی و تکمیلی را به آدرس waterstandard@wrm.ir  ارسال نمایید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، سرکار خانم رسولپور با شماره تلفن 43680209 آماده پاسخگویی می‌باشند.

امید است با همکاری و مساعدت دست اندرکاران و متخصصین امور، بتوان گام موثری در راستای ارتقای ضوابط و استانداردهای بخش آب برداشت.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 508
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1402
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1402/07/18
 خانم دشتی
 391