بازنگری دستورالعمل آزمایش‌های آبشویی خاک‌های شور و سدیمی در ایران ( بازنگری ضابطه 255)

با سلام،

پیش‌نویس ضابطه شماره 512-الف با عنوان «بازنگری دستورالعمل آزمایش‌های آبشویی خاک‌های شور و سدیمی در ایران» که توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور تهیه شده ‌است، برای استحضار و ارایه نظرات تخصصی ارسال می‌گردد. از آنجا که این‌ امر به منزله ارایه مشاوره به نظام نظارت و هدایت تهیه‌کنندگان بوده، استفاده از نظرات ارسالی موجب ارتقای محتوای این ضابطه قبل از چاپ نهایی آن می‌گردد. خواهشمند است نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را به آدرس waterstandard@wrm.ir ارسال نمایید. در صورت نیاز به توضیحات بیش‌تر، سرکار خانم مهندس محرابی با شماره تلفن 81606353 آماده پاسخگویی می‌باشند.

امید است با همکاری و مساعدت کلیه دست‌اندرکاران و متخصصین امور آب کشور بتوان گام موثری در ارتقای ضوابط و استانداردهای بخش آب برداشت.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 512
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1402
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1402/12/08
 خانم دشتی
 140