جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
453 سد و تونل های انتقال راهنمای طراحی سدهای خاکی و سنگریزه‌ای 1397 1071  
378 سد و تونل های انتقال ضوابط انتخاب سيلاب طراحي سدهاي بزرگ ايران 1390 1404