جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
509 سد و تونل های انتقال راهنمای مطالعات شکست سدها 1402 384  
3-505 سد و تونل های انتقال دستورالعمل نصب و راه‌اندازی ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتنی (جلد سوم) 1402 715  
2-505 سد و تونل های انتقال دستورالعمل نصب و راه‌اندازی ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتنی (جلد دوم) 1402 446  
1-505 سد و تونل های انتقال دستورالعمل نصب و راه‌اندازی ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتنی (جلد اول) 1402 913  
502 سد و تونل های انتقال راهنمای اجرای تونل‌های انتقال آب 1402 485  
485 سد و تونل های انتقال «فهرست خدمات مرحله طراحی پایه (توجیهی نهایی) سدسازی (بازنگری اول)» 1401 340  
378 سد و تونل های انتقال ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران 1401 2339