جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
488 اجتماعی شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای 1400 453