جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
488 اجتماعی راهنمای مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای 1401 1402 1618  
135 اجتماعی مستندسازي‌ طرح‌هاي‌ آب‌ 208 1373 1379 1536