ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر

این ضابطه با عنوان « ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر» ضوابط لازم برای طراحی و اجرای سازه‌های کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر رودخانه‌ها را ارائه می‏دهد. در ابتدای این ضابطه ضمن تعیین انواع و مشخصات این سازه‏ها، به طبقه‌بندی آن‌ها پرداخته شده سپس داده‌های مورد نیاز برای طراحی آن‏ها بیان، و مبانی فنی، ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طراحی این سازه‌ها بحث شده است. در ادامه نرم‌افزارهای مورد استفاده در مطالعه و طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر رودخانه‌ها معرفی شده است. در فصول بعدی ضوابط طراحی سدهای اصلاحی، کف‌بندها، آستانه، شیب‌شکن‌ها، پوشش‌های نرم و ژئوبک‌ها و نیز روش‌های ساخت و اجرای آن‌ها بیان شده است. و درنهایت در بخش پایانی، نحوه پایش، حفاظت و بهره‌برداری و نگهداری کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر بحث گردیده است. این راهنما می‌تواند در طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر رودخانه‌ها توسط مهندسین مشاور، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 411
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 701
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/09/10
 dibagroup
 1670